Odbierz blender!
Kup wybrany odkurzacz Electrolux
i odbierz blender ESB2500

Promocja trwa od 08 czerwca 2020 roku do wyczerpania puli nagród, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2020 roku.
Zasady promocji
Aby otrzymać nagrodę:
Kup odkurzacz Electrolux spośród wybranych modeli: Pure C9, Pure D9 i UltraSilencer Zen, podanych poniżej. Zachowaj dowód zakupu.
Zarejestruj swój zakup załączając skan lub zdjęcie dowodu zakupu. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 7 września 2020 roku, o ile pula nagród w promocji nie zostanie wcześniej wyczerpana.
Czekaj na kuriera, który dostarczy nagrodę na adres wskazany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.
Pula nagród w promocji:
900 blenderów sportowych ESB2500
Modele objęte promocją:
Pure C9: PC91-ALRG, PC91-4MG, PC91-6MB
Pure D9: PD91-8SSM, PD91-4MG, PD91-ALRG2, PD91-GREEN
UltraSilencer Zen: EUS8GREEN, EUS85BR, EUS8ALRGY, EUS8ANIMAL, EUS89TM
Promocja skierowana jest tylko do osób fizycznych i nie dotyczy zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W promocji można wziąć udział tylko jeden raz. Promocja dotyczy zakupu produktu w wybranych placówkach handlowych.
Podaj dane zakupionego urządzenia:
zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
Ocena:
Podaj dane sklepu:
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30) oraz „JET” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia promocji „Odbierz blender”. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Ponadto informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych, kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza powyższe przepisy o ochronie danych osobowych. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy dane.osobowe@electrolux.com