Promocja trwa od 1 marca 2023 roku do wyczerpania puli nagród, nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 2023 roku.
Zasady akcji
1

Kup w czasie trwania promocji 2 oczyszczacze powietrza Electrolux spośród modeli objętych promocją i zachowaj dowód lub dowody zakupu.

Zakupu możesz dokonać jednorazowo lub oddzielnie, w różnych terminach i sklepach, zgodnie z warunkami regulaminu promocji.

2

Zarejestruj jednorazowo zakup obu oczyszczaczy powietrza na stronie www.electrolux.pl/promocje załączając skan lub zdjęcie dowodu lub dowodów zakupu.

Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 07 maja 2023 roku, o ile pula nagród w promocji nie zostanie wcześniej wyczerpana.

3

Czekaj na kuriera, który dostarczy nagrodę na adres wskazany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.

Przy zakupienie dwóch oczyszczaczy powietrza Electrolux otrzymasz:
Robot kuchenny EKM5570 o wartości 1399zł*

Pamiętaj!

Tylko jednoczesna rejestracja dwóch zakupionych oczyszczaczy powietrza objętych promocją daje możliwość otrzymania nagrody.

Przy rejestracji zakupu tylko jednego produktu nagroda nie jest przyznawana. Informacja o wyczerpaniu się puli nagród jest dostępna na www.electrolux.pl/promocje.

Po wyczerpaniu puli nagród nie można zarejestrować się w promocji.

Pula nagród w promocji:
800 robotów kuchennych EKM5570

* Cena nagrody na dzień 10.02.2023 roku w sklepie Electrolux:
www.electrolux.pl

Promocja skierowana jest tylko do osób fizycznych i nie dotyczy zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
W promocji można wziąć udział tylko jeden raz. Promocja dotyczy zakupu produktu w wybranych placówkach handlowych.

Promocja nie łączy się z innymi w odniesieniu do tych samych produktów.
Zakup oczyszczacza Electrolux uprawnia do wzięcia udziału tylko w jednej z promocji organizowanej przez Electrolux Poland.

Szczegóły promocji oraz jej regulamin dostępne są na stronie: www.electrolux.pl/promocje

Organizatorem promocji i fundatorem nagród jest Electrolux Poland Sp. z o.o.

Podaj dane zakupionego urządzenia
zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
Przykład. Zdjęcie 13-cyfrowego kodu kreskowego wyciętego z oryginalnego opakowania zakupionego produktu
Przykład - Zdjęcie 13-cyfrowego kodu kreskowego wyciętego z oryginalnego opakowania zakupionego produktu
Dołączone do formularza zdjęcie lub zrzut ekranu powinno zawierać widoczne: adres strony internetowej sklepu, na której pozostawiono opinię oraz oznaczenie: #oczyszczaczepromocjazrobotem2023.
Pozostawienie opublikowanej opinii nie jest warunkiem udziału w promocji i otrzymania nagrody.
Podaj dane zakupu drugiego urządzenia:
zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
Przykład. Zdjęcie 13-cyfrowego kodu kreskowego wyciętego z oryginalnego opakowania zakupionego produktu
Przykład - Zdjęcie 13-cyfrowego kodu kreskowego wyciętego z oryginalnego opakowania zakupionego produktu
Dołączone do formularza zdjęcie lub zrzut ekranu powinno zawierać widoczne: adres strony internetowej sklepu, na której pozostawiono opinię oraz oznaczenie: #oczyszczaczepromocjazrobotem2023.
Pozostawienie opublikowanej opinii nie jest warunkiem udziału w promocji i otrzymania nagrody.
Informacje o ochronie danych osobowych

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30) oraz „JET” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia promocji „Robot kuchenny w prezencie za zakup dwóch oczyszczaczy powietrza Electrolux.” oraz, w przypadku udzielenia zgód o numerach od 3 do 5, w celach marketingowych.

Podanie danych w ramach zgody nr 1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Ponadto informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przypadku jednak Twój dalszy udział w promocji „Robot kuchenny w prezencie za zakup dwóch oczyszczaczy powietrza Electrolux.” będzie niemożliwy. Celem wzięcia udziału w promocji konieczne jest również zapoznanie się z treścią Regulaminu i wyrażenie zgody nr 2 z akceptacją treści Regulaminu.

Zgody marketingowe (nr 3 do 4) są dobrowolne i mogą być przez Ciebie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy: dane.osobowe@electrolux.com.

Wyrażenie zgody nr 5 - na korzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie w części lub w całości Opinii wyrażonej przez Ciebie nie jest niezbędne do udziału w promocji, co zostało zawarte w Regulaminie w Definicji Pojęć oraz pkt. III. 7-9 oraz pkt. IV Regulaminu, stanowiącego, że korzystanie, publikowanie i rozpowszechnianie Opinii następuje bez konieczności opatrywania jej nazwiskiem autora. Niemniej jednak informujemy, że masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych, kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza powyższe przepisy o ochronie danych osobowych. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy dane.osobowe@electrolux.com.