Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją

08.01.2024-31.05.2024
Promocja trwa od 08 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r.
Promocją objęte są wybrane modele urządzeń do zabudowy marki „Electrolux”.
Lista produktów objętych promocją znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.electrolux.pl/promocje
Zasady promocji
Aby otrzymać nagrodę:
Kup min. 2 sprzęty marki Electrolux
w studiu kuchennym
Zarejestruj zakup
dołączając dowód zakupu i zdjęcia tabliczek znamionowych
Dodaj opinię
w formularzu rejestracyjnym dotyczącą zakupionego produktu
Odbierz maila
z certyfikatami
Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
Zakupione sprzęty muszą być wykorzystywane w indywidualnych gospodarstwach domowych i zgodnie z instrukcją obsługi.
Organizatorem promocji i fundatorem nagród jest Electrolux Poland Sp. z o.o.
Podaj dane zakupu pierwszego urządzenia:
zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
zobacz, gdzie znaleźć PNC zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
Twoja opinia o zakupionym produkcie jest dla nas ważna, dlatego podziel się swoją oceną nt. zakupionego produktu. Oznacz pozostawioną opinię dopiskiem: #opiniamotywowananagrodą
Ocena:
Ocena produktu (funkcjonalność):
0
1
2
3
4
5
Ocena produktu (wzornictwo):
0
1
2
3
4
5
Ocena produktu (jakość):
0
1
2
3
4
5
Czy polecasz ten produkt?:
Podaj dane zakupu drugiego urządzenia:
zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
zobacz, gdzie znaleźć PNC zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
Twoja opinia o zakupionym produkcie jest dla nas ważna, dlatego podziel się swoją oceną nt. zakupionego produktu. Oznacz pozostawioną opinię dopiskiem: #opiniamotywowananagrodą
Ocena:
Ocena produktu (funkcjonalność):
0
1
2
3
4
5
Ocena produktu (wzornictwo):
0
1
2
3
4
5
Ocena produktu (jakość):
0
1
2
3
4
5
Czy polecasz ten produkt?:
Podaj dane zakupu trzeciego urządzenia:
Podaj dane zakupu czwartego urządzenia:
Podaj dane zakupu piątego urządzenia:
Podaj dane zakupu szóstego urządzenia:
Podaj dane zakupu siódmego urządzenia:
Podaj dane studia kuchennego:
Informacje o ochronie danych osobowych

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30) oraz „JET” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia promocji „Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją” oraz, w przypadku udzielenia zgód o numerach od 3 do 4, w celach marketingowych.

Podanie danych w ramach zgody nr 1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Ponadto informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przypadku jednak Twój dalszy udział w promocji „Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją” będzie niemożliwy. Celem wzięcia udziału w promocji konieczne jest również zapoznanie się z treścią Regulaminu i wyrażenie zgody nr 2 z akceptacją treści Regulaminu.

Zgody marketingowe (nr 3 do 4) są dobrowolne i mogą być przez Ciebie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy: dane.osobowe@electrolux.com. Informacje o ochronie danych

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych, kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza powyższe przepisy o ochronie danych osobowych. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy dane.osobowe@electrolux.com.