Twoja Kuchnia z Przedłużoną Gwarancją

15.01.2023-15.06.2023
Promocja zakończyła się 15.06.2023.
Zakupy dokonane do tej daty mogą być rejestrowane do 14.08.2023.
Promocja trwa od 15 stycznia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.
Promocją objęte są wybrane modele urządzeń do zabudowy marki „Electrolux”.
Lista produktów objętych promocją znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.electrolux.pl/promocje
Zasady promocji
Aby otrzymać nagrodę:
Kup min. 2 sprzęty marki Electrolux
w studiu kuchennym
Zarejestruj zakup
dołączając dowód zakupu i zdjęcia tabliczek znamionowych
Odbierz maila
z certyfikatami
Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
Zakupione sprzęty muszą być wykorzystywane w indywidualnych gospodarstwach domowych i zgodnie z instrukcją obsługi.
Organizatorem promocji i fundatorem nagród jest Electrolux Poland Sp. z o.o.
PROMOCJA ZAKOŃCZONA