Ufundujmy posiłki dla dzieci.
To tylko 3 proste kroki.
1
Zakup piekarnika
2
Rejestracja paragonu
3
100 zł na posiłki dla dzieci
Pomóżmy razem potrzebującym dzieciom.
Wesprzyj naszą akcję, w ramach której fundujemy obiady dla głodnych dzieci. Każdy zakup piekarnika parowego Electrolux to 100 złotych, które przekażemy na program Pajacyk.
Podaj dane zakupionego urządzenia:
zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
zobacz, gdzie znaleźć PNC zobacz, gdzie znaleźć nr seryjny
Informacje nieobowiązkowe
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30) oraz „JET” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, 01-858 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia akcji charytatywnej „Dobrem należy się dzielić”. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji charytatywnej i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Ponadto informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych, kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza powyższe przepisy o ochronie danych osobowych. Oświadczenia w tym zakresie kierować należy na adres mailowy dane.osobowe@electrolux.com

* Pola obowiązkowe